بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم

در آغاز تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه گروه حقوق و علوم سیاسی نیز با شرکت تنی چند از فضلای حوزه و اساتید دانشگاه کار خود را آغاز کرد و در همان سال اول ، مقالات و جزوات فراوانی در موضوعات عمده حقوقی و سیاسی، از جمله:منابع، مبانی و اهداف حقوق، قانون و قانونگذاری، قدرت، حاکمیت، عوامل تشکیل دولت، اشکال مختلف حکومت،حقوق اساسی، جزا و آیین دادرسی و... در بیش از چهل جزوه تدوین و نقد و بررسی کرد و سپس با انجام کار نهائی روی بخشی از جزوه‌ها به تألیف و انتشار برخی از پرداخت.
این گروه تاکنون ده جلد کتاب و شانزده مقاله منتشر نموده و ده طرح نیز در دست اجرا دارد.اعضای هیئت علمی و محققان گروه :1. علی‌محمد حکیمیان (مدیر ،عضو هیئت علمی و شورای علمی)؛2. محمد جواد ارسطا (عضو هیئت علمی و شورای علمی)؛3. مصطفی دانش پژوه (عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی)؛4. محمد حسین اسکندری(محقق گروه)؛5. جلیل قنواتی(عضو شورای علمی)؛6. ابراهیم عبدی پور(عضو شورای علمی)؛7. محمد ابراهیم شمس(عضو شورای علمی)؛8. سید‌حسن وحدتی شبیری(محقق همکار و عضو شورای علمی)؛9. سعید شریعتی(محقق همکار)؛10. حسین قافی(محقق همکار).کتابها1. درآمدی بر حقوق اسلامی ،ج 1مؤلفان : گروه حقوق و علوم سیاسی ؛تعداد صفحه :456؛سال نشر: 1364؛ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه .این کتاب با هدف مقایسه حقوق اسلامی با دیگر نظامهای حقوقی و اثبات برتری‏آن نگاشته شده و مباحث آن در هفت بخش سامان یافته است:«تعاریف و مفاهیم»، «رابطه حقوق با ادیان و دیگر علوم»،«زمینه پیدایش حقوق»،«ارزش و واقعیت»، «ضرورت قانون و ویژگی‏های قانون مطلوب»،«اوصاف و مشخصات قواعد حقوقی» و «منابع حقوق»،در بخش ضمیمه نیز مباحثی درباره «سیر حدیث«، «ماهیت علم اصول و سیرتاریخی آن» و «حقایق ، اعتباریات و انتزاعیات»آمده است.2. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 2مؤلفان : محمد ابراهیمی و علیرضا حسینی ؛تعداد صفحه :448؛سال نشر: 1381؛ناشر : سمت .این جلد در ادامه جلد نخست ، در شش بخش سامان یافته است:«تاریخچه حقوق»،« مکاتب حقوق»،« مبانی و اهداف حقوق»، «حقوق بشر یا مهم‏ترین مبنای‏قانون در غرب»،« قانون‏گذاری»،«اوصاف و ویژگی‏های حقوق اسلامی».3. اسلام و حقوق بین‏الملل عمومی، ج 1مؤلف : محمد ابراهیمی و علیرضا حسینی؛تعداد صفحه : 488 ؛سال نشر: چاپ چهارم 1381؛ناشر : سمت .هدف این کتاب بررسی و ارائه دیدگاه‏های اسلامی در زمینة حقوق بین الملل عمومی‏است و از یازده فصل تشکیل شده است:«تعریف، ضرورت و موضوع حقوق بین الملل»،«تاریخچه حقوق بین الملل»،«‌مبانی یامکتب‏های حقوق بین الملل»،«اهداف حقوق بین الملل»،«‌منابع حقوق بین الملل»،«قلمرو یاسرزمین»،« مبانی مشروعیت و حقوق اساسی دول در روابط بین‏الملل»،«شناسایی‏دولت‏ها»،« بی‏طرفی سیاسی در روابط بین المللی»،« مسؤولیت بین المللی دولتها»و« اصل‏عدم مداخله در امور داخلی کشورها».4. اسلام و حقوق بین‏الملل عمومی، ج 2مؤلف : محمد ابراهیمی؛تعداد صفحه :416 ؛سال نشر: 1372؛ناشر : سمت .موضوع اصلی این جلد بررسی راه‏حلهای اختلافات بین المللی است و درهفت فصل‏ سامان یافته است :«روش دولتها در حل اختلاف‏های بین المللی»،« حقوق اسیران از نظر مقررات‏بین‏المللی و اسلام»،« اصل الغای بردگی در جهان و اسلام»،«غنایم جنگی و روش توزیع آن»،«حقوق سفیران و شخصیت‏ها و هیئت‏های سیاسی»،«جاسوسی و مجازات آن در حقوق‏بین‏الملل و اسلام»و«پناهندگی در اسلام و روابط بین‌الملل». در پایان بحثی در مورد «روابط کشورهای اسلامی با یکدیگر» ضمیمه کتاب شده است.5. حقوق قراردادها در فقه امامیهمؤلفان : جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی‏پور، زیر نظر مصطفی محقق‏داماد؛تعداد صفحه : 308؛سال نشر: 1379؛ناشر : سمت .هدف این کتاب، بیان قواعد کلی و عامی است که بر اساس فقه شیعی بر همه عقود ومعاملات حاکم بوده و صرف‏نظر از نوع عقد، در همه قراردادها جریان می‏یابد.در این فرایند سعی بر آن است تا با پژوهش و تتبّع در منابع فقهی، احکام و مقررات‏یاد شده استخراج و با اسلوب جدید حقوقی نگارش یابند تا برای همگان به ویژه‏ دانشجویان و استادان حقوق و طلاب علوم دینی سهل‏الوصول باشد. این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس حقوق مدنی تدوین شده است.6. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، ج 1، کلیاتمؤلف : جلال‏الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت‏الله خسروشاهی؛تعداد صفحه :394؛سال نشر: 1380؛ناشر : پژوهشکده حوزه و دانشگاه .این کتاب نخستین جلد از مجموعه سه‏جلدی «مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام‏و حقوق موضوعه)» است و در راستای معرفی حقوق جزای عمومی اسلام و دارای مباحث کلی حقوق جزای عمومی است، از قبیل:«تعریف، اهمیت، ویژگی‌ها، اهداف و منابع» (فصل اول)، «تاریخ تحولات حقوق کیفری» (فصل دوم)، «تقسیمات حقوق جزا وشعبه‏های آن» (فصل سوم)، «قلمرو حقوق جزا در زمان و مکان» (فصل چهارم)، «نظام‏کیفری اسلام» (فصل پنجم) و «فلسفه مجازات» (فصل ششم).چون هدف از تألیف کتاب، پیش از هر چیز، آشنایی دانشگاهیان با حقوق‏جزای عمومی اسلام بوده است، طرح بحث در قالب پیش عناوین مرسوم درکتابهای حقوقی صورت گرفته تا دانشجویان و استادان دانشگاهی پاسخ هرسؤال را به راحتی در جایگاه خودش بیابند و از دیدگاه اسلام درباره مسائل حقوق عرفی، به روشنی آگاهی‌یابند. به همین لحاظ کتاب حاضر همزمان، حقوق اسلام و حقوق‏عرفی را مورد بحث قرار داده است.از دیگر ویژگی‌های کتاب آن است که برای نخستین ‏بار فصلی را به معرفی «نظام‏کیفری اسلام» اختصاص داده است.7. اسلام و حقوق بین‏الملل خصوصی، (ج 1)تابعیت و وضعیت بیگانگانمؤلف : مصطفی دانش پژوه؛تعداد صفحه :498؛سال نشر: 1381؛ناشر : پژوهشکده حوزه و دانشگاه و وزارت امور خارجه در این کتاب، دو موضوع «تابعیت» و «وضعیت بیگانگان» با روش تطبیقی، از نگاه حقوق‏ معاصر و حقوق اسلام مورد بحث و تحقیق قرار گرفته و تلاش شده است اشتراکات ‏و امتیازات نظام حقوقی اسلام در مقایسه با حقوق معاصر نمایانده شود.بخش نخست کتاب شامل مباحثی همچون «منشأ پیدایش و تاریخچه تابعیت»، «تعریف وتوصیف تابعیت»، «انواع تابعیت» و مهم‌تر از همه «اثبات تابعیت در نظام حقوقی اسلام، راههای دارا شدن تابعیت (تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی) و «راههای پایان تابعیت» (تغییر تابعیت و سلب تابعیت) است.بخش دوم نیز مباحثی همچون «تعریف بیگانه»، «تاریخچه وضعیت بیگانگان و مبانی‏حقوق بیگانگان»، «امتیازات و تکالیف و نیز محدودیتها، محرومیتها و معافیتهای ‏بیگانگان»، در عرصه حقوق عمومی (مانند حقوق اداری و سیاسی، آزادی رفتار مذهبی، آزادی و مصونیت شخصی) و حقوق خصوصی (مانند احوال شخصیه و حقوق خاندان قراردادها و معاملات و...) را دربردارد.8. درآمدی بر حقوق اساسیمؤلفان : محمدحسین اسکندری ، اسماعیل دارابکلایی؛تعداد صفحه :244؛سال نشر: 1377؛ناشر : سمت .رابطه مردم و دولت، از موضوعات مهم میان رشته‌ای «علوم سیاسی» و «حقوق» است که زیر عنوان «حقوق اساسی» بررسی می‌شود. کتاب یاد شده نخستین بخش از طرح وسیع «حقوق اساسی» این گروه است که در سه جلد تألیف خواهد شد و هدف از این تألیف، روشن شدن اصول و مبانی احکام و قوانینی است که بر روابط میان مردم و دولت حاکم است و حقوق و وظایف آن دو را در برابر یکدیگر مشخص می‌کند. به سخن دیگر، این پژوهش «حقوق اساسی» را با توجه به اصول و مبانی فقهی، حقوقی و سیاسی اسلام بررسی خواهد کرد. این کتاب در دو بخش «کلیات» و «عناصر دولت» سامان یافته و به عنوان منبعی برای استفاده دانشجویان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی تدوین شده است.9. فلسفة قدرتمؤلف : سیّد عبّاس نبوی؛تعداد صفحه : 488؛سال نشر: 1379؛ناشر : سمت.فلسفة قدرت، یک بررسی عقلانی فلسفی و تا حدودی جامعه‏شناختی است که در باب ‏موضوع قدرت، چیستی، تطور و تحول تاریخی آن در بستر جوامع مختلف، و به‌ویژه ‏جوامع اسلامی و غربی، منابع قدرت، روشهای تولید قدرت، هزینه‏ها و روش تولید قدرت، اخلاق قدرت، مهار قدرت و مشروعیت قدرت نگاشته شده است در این پژوهش، آنچه مورد توجه بوده نگرش عقلانی در کنار کالبدشکافیِ نمونه‏های تجربی و بهره‏گیری از رهنمودهای وحیانی است. این کتاب به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی در سلسله دروس مربوط به گرایش «اندیشه سیاسی در اسلام »تدوین یافته است .10. پژوهشی در موضوع قدرت مؤلفان : محمدحسین اسکندری و اسماعیل دارابکلایی؛تعداد صفحه: 387؛ سال نشر: 1383؛ناشر : پژوهشکده حوزه و دانشگاههرچند قصد اولیه در این پژوهش، بررسی موضوع قدرت، به عنوان یکی از عناصر مهم دولت و پیگیری طرح حقوق اساسی پس از اتمام جلد اول آن بود؛ولی، در ضمن کار به دلیل بحثهای نسبتاً مفصل و کاملی که در ارتباط با زوایای مختلف پدیده قدرت به عمل آمد. نتیجه کار افزون بر آن شد که در آغاز در نظر بود. در واقع، این کار، به صورت پژوهشی مستقل در موضوع قدرت به انجام رسیده و به بررسی ابعاد و زوایای دیگری از موضوع قدرت پرداخت که آن را ازکتاب «فلسفه قدرت»کاملاً متمایزساخت.در این کتاب، پس از تعریف و تحلیل به موضوعات عمده‌ای چون: انواع قدرت، منابع قدرت، رابطة قدرت با دین و اخلاق، پیامدهای قدرت و سرانجام کنترل حقوقی و اخلاقی قدرت پرداخته شده است.طرحهای در دست اجرا1. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (ج 2)، جرم و مسئولیت کیفریمجری طرح : جلال‏الدین قیاسی.یکی از مباحث مهم حقوقِ جزای عمومی، تبیین مفهوم جرم و عناصر اصلی‏تشکیل‏دهنده آن است. جرم از دیدگاه‏های مختلف قابل بحث و بررسی است. در این‏تحقیق مفهوم جرم و عناصر تشکیل‏دهنده آن و نقش هر یک در تحقق پدیده مجرمانه، ازدیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می‏گیرد. در بحث مربوط به عنصر قانونی، ضرورت ‏وجود قانون برای تحقق جرم، نحوه تفسیر قوانین کیفری به تفصیل مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در عنصر مادّی نیز مباحث مربوط به جرم عقیدتی ـ جرم عقیم و محال ومانند آن بررسی خواهد شد و در عنصر معنوی، تقسیم‏بندی ویژه نظام کیفری اسلام درخصوص عنصر معنوی ارائه خواهد شد.محور دوم از جلد دوم این مجموعه در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب‏جرم است که به نظر می‏رسد مهم‏ترین بحث حقوق جزای عمومی است. در این‏قسمت دیدگاه اسلام در مورد ماهیت مسئولیت کیفری، مبانی و حدود آن و عوامل مؤثر بر رفع مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار می‏گیرد و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر دیدگاههای حقوقی در این زمینه تحقیق می‏شود.2. مقدمه علم حقوقمجری طرح : مصطفی دانش‏پژوه.«مقدمه علم حقوق» و عناوین مشابه آن نظیر«کلیات و مبانی علم حقوق»، نام دو واحد درسی است که در ترمهای آغازین دانشکده‏های حقوق تدریس می‏شود و طی آن ‏دانشجو با عناوین و مفاهیم عمومی و کلیدی علم حقوق؛ همچون «مفهوم حق و انواع آن»، «مبانی و اهداف حقوق»، «مکاتب حقوقی»، «منابع حقوق و شیوه تفسیر و استناد به آنها»، «نظامهای مختلف حقوقی» و بالأخره نظام حقوقی کشور مورد نظر، آشنا می‏شود. بر این‏اساس، مقدمه علم حقوق در دانشگاه‏های ایران، جدای از مباحث عمومی و کلی، رنگ ‏ایرانی به خود گرفته، از نظام حقوقی ایران تأثیر پذیرفته است کتابهایی هم که در این‏موضوع نگاشته شده همین ویژگی را دارند. اما باید توجه داشت‏که نظام حقوقی ایران، به خصوص پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، کاملاً بر نظام حقوقی‏اسلام مبتنی است . بنابراین، طرح «مقدمة علم حقوق» باید دانشجو را با نظام حقوقی‏اسلام آشنا و مقدمات توجیه آن را فراهم کند و ربط منطقی حقوق ایران و حقوق‏اسلام را روشن نماید. این چیزی است که در بیشتر کتابها جای آن خالی ‏است. بدین‏جهت تألیف کتابی جدید در موضوع «مقدمه علم حقوق» با توجه و تکیه برحقوق ایران و اسلام ضرورت پیدا می‏کند.3. شرایط متعاقدان و شرایط مورد معامله در قراردادهامجری طرح : ابراهیم عبدی‏پور.عقود و قراردادها به عنوان سنگ بنای بسیاری از روابط حقوقی اشخاص جامعه و بهترین ابزار برای گردش ثروت و تبادل نیازها، با همه تنوعی که دارند و با وجودبرخورداری از مقررات خاص خود، تمامی تابع قواعد و معیارهایی هستند که در لسان‏حقوقی، «قواعد عمومی قراردادها» یا «شرایط اساسی عقد» نامیده می‏شوند. در فقه امامیه که منبع غنی حقوق اسلامی است، قواعد و شرایط هر عقد به طور ویژه مورد بحث قرارگرفته است، اما باب یا کتاب خاصی به قواعد، به طور کلی، اختصاص نیافته است وحقوق‏دانان امامیه آنها را به طور پراکنده و ضمن بیان عقود معین به ویژه بیع، موردبحث قرار داده‏اند. هدف از این طرح گردآوری و تبویب این قواعد بر اساس فقه امامیه ‏است.جلد اول این طرح با عنوان «حقوق قراردادها در فقه امامیه» تدوین و به چاپ رسیده ‏است. در جلد دوم ادامه مباحث مربوط به انعقاد و اعتبار عقد همانند مباحث مربوط به ‏اراده، ایجاب، قبول مکان و زمان وقوع عقد و عیوب اراده (اکراه، اضطرار، اشتباه،...)به طور کامل خواهد آمد و سپس مباحث مربوط به شرایط متعاقدین همانند مباحث‏ مربوط به اهلیت، اختیار و سمت، عقد فضولی و در پایان مباحث مربوط به مورد معامله‏ و موضوع عقد تدوین و ارائه خواهد شد.4. ضمان قهری در فقه امامیهمجری طرح : علی‌محمد حکیمیان.مبحث مسئولیت مدنی در میان مباحث حقوق مدنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که با رشد صنعت و فنّاوری و تنوع لوازم و ابزارهای زندگی، هر روزه مسائل تازه و جدیدی فراروی قانون‌گذاران و محققان این بخش قرار می‌گیرد و این خود تنظیم ضوابط جدید را در زمینه حل و فصل اختلافات می‌طلبد. این طرح در صدد است تا جدیدترین موضوعات و مسائل مطرح شده در باب مسئولیت مدنی را شناسایی و با استفاده از قواعد کلی فقهی در این باب و بررسی دیدگاه فقیهان، «نظریه ضمان» در فقه امامیه را تبیین کند.5. شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجری طرح : محمدجواد ارسطا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط تعداد زیادی از مجتهدان و دیگر صاحب‌نظران در علوم مختلف تدوین شده و برای اولین بار در دنیا، مبانی حکومت دینی را در قالب‌های جدید بر اساس دیدگاه مذهب حقانی امامیه، تبیین کرده است. این امر که نشان‌دهندة اهمیت فراوان قانون اساسی ایران می‌باشد به علاوه عدم تدوین یک شرح جامع بر قانون اساسی که به مبانی فقهی و حقوقی آن به طور دقیق و گویا توجه کرده باشد، نویسنده را بر آن داشت که پس از تجربه بیش از 30 بار تدریس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌های مختلف، به این مهم اقدام نماید. هدف تحقیق حاضر آن است که هر یک از اصول قانون اساسی را به دقت مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده، مبانی فقهی و حقوقی آنها را تبیین کند. از آنجا که در شرح اصول و مواد قانونی از دو روش ترتیبی و موضوعی استفاده می‌شود که هر یک دارای نقاط قوت و ضعفی است، تلاش نویسنده در این تحقیق بر آن است که با تلفیق دو روش فوق از نقاط قوت آنها بهره جسته و از نقاط ضعفشان احتراز نماید. 6. اصول فقه کاربردی ج2مجری طرح : حسین قافی.این طرح که جلد دوم طرح اصول فقه کاربردی محسوب می شود شامل :بخش سوم، مباحث حجت: شامل مباحث مربوط به ادله استنباط احکام، مانند کتاب و سنت و اجماع و عقل .بخش چهارم، اصول عملیه: شامل اصل برائت و احتیاط، تخییر و استصحاب،در پایان نیز مسئله تعارض ادله مورد بررسی قرار می‌گیرد.7. اسلام و حاکمیت مجری طرح : محمد حسین اسکندری .مهم‌ترین شاخص دولت از دیگر گروه‌ها و جمعیتهایی که به منظور تأمین نیازهای توده‌های انسانی تشکیل می‌شود «حاکمیت» است که در شکل گیری رابطه میان دولت و مردم تأثیری بسزا دارد. تأثیری که سیاست‌پژوهان آن را یکی از ارکان و عناصر اصلی دولت می‌دانند. این کار یک کار تطبیقی است که در آن دیدگاههای طبیعت گرایان، قراردادگرایان و دینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.این طرح در باب مفهوم حاکمیت، موافقان و مخالفان حاکمیت، صاحبان حق حاکمیت، دین و حاکمیت و بسیاری از مباحث دیگر مربوط به حاکمیت، به نقد و بررسی می‌پردازد.طرح های تمام شده :1. قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیمجری طرح : احمد حاجی‏ده‏آبادی.گر چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل اجرای احکام فقهی جزائی، که در گذشته ‏متروک و مهجور بودند، این عرصه مورد توجه فقها و حقوق‏دانان قرار گرفت و مورد تحقیق و تدریس واقع شده، اما تاکنون قواعد آن چنانکه باید تبیین نشده است. این نکته در مباحث جزای اختصاصی بیشتر به چشم‏می‏خورد.تحقیق حاضر به احصای قواعد فقه جزای اختصاصی ( قواعد حاکم بر حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) و تبیین منابع فقهی و مصادیق و مجاری و نیز استثنائات این ‏قواعد، خواهد پرداخت. پس از یک مقدمه پیرامون تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسئله فقهی و نیز تعریف قاعده فقهی جزائی و حکم شرعی، این قواعد در سه ‏بخش بیان خواهد شد. در بخش اول، قواعد باب حدود و تعزیرات، دربخش دوم قواعد باب قصاص و در بخش سوم قواعد باب دیات.این طرح با هدف تهیه متن آموزشی برای درس قواعد فقه (2) رشتة حقوق تصویب شده و برای تمام علاقه‏مندان فقه جزائی قابل استفاده خواهد بود.2. نظریه محض حقوق (درآمدی بر مسائل نظری حقوقی)مترجم : اسماعیل نعمت اللهی .هانس کلسن (1881-1973 م) از معروف‌ترین و تأثیرگذارترین فلاسفه حقوق در قرن حاضر به شمار می آید. اندیشه اصلی وی در زمینه فلسفه حقوق در «نظریه محض حقوق» تجلی یافته است. به اعتقاد وی،دانش حقوق را باید از هر گونه عنصر خارجی، اعم از سیاسی، اجتماعی، دینی و جز آن، رهانید و آن را دانشی محض و ناب ساخت. کتاب حاضر ترجمه رساله مختصری است که در سال 1934 به زبان آلمانی انتشار یافته و تا کنون به چند زبان ترجمه شده است . ترجمه این اثر به زبان فارسی بر اساس نسخه انگلیسی صورت گرفته و علاوه بر متن اصلی مشتمل بر افزوده‌های مترجم انگلیسی به نسخه آلمانی زبان است.3. اصول فقه کاربردی، ج 1مجری طرح : حسین قافی.این طرح شامل یک بحث مقدماتی و چهار بخش کلی است که مهم‌ترین مباحث هر قسمت به شرح زیر است :مقدمه: شامل مباحثی همچون: تعریف علم فقه و اصول، تاریخچه علم اصول، موضوع آن، رابطه آن با سایر علوم و...بخش اول، مباحث الفاظ از قبیل مباحث وضع، اوامر و نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقیّد و ... بخش دوم، ملازمات عقلی: شامل مسائلی همچون مسئلة حسن و قبح عقلی، ملازمه میان حکم عقل و شرع،اجتماع امر و نهی بر فساد و...از خصوصیات این طرح ارائه مثالهای متنوع حقوقی و نشان دادن کاربرد مسائل علم اصول در مباحث حقوقی و فقهی است. همچنین سادگی و روانی مباحث، طرح مطالب حاشیه‌ای با عنوان «برای مطالعه» و ذکر تمرین و خود آزمایی در آخر هر بحث، از جمله موارد قابل توجه این طرح است .4.درآمدی بر فلسفه حقوقمولف: توماس موراوتزمترجم : بهروز جندقی. کتاب «درآمدی بر فلسفه حقوق» برگرفته از سلسله درسهای پروفسور توماس موراوتز در رشته فلسفه حقوق در دانشگاه ییل آمریکا است که با تأیید و تشویق جول فینبرگ به صورت کتاب تدوین یافته است .این کتاب دارای یک مقدمه و چهار بخش است بخش اول: فلسفه و مفهوم حقوق، بخش دوم، آرای قضائی، بخش سوم: اخلاق و قانونگذاری و بخش چهارم: مسئولیت و مجازات.در بخش نخست مؤلف به تحلیل مفهوم شناختی حقوق و دیدگاه‌های گوناگون در این باب پرداخته و در ضمن به تاریخچه بسیار مختصری از احیای فلسفه حقوق در قرن بیستم اشاره کرده است . در بخش دوم، بررسی و نقد در مکتب عمده در تبیین ماهیت قواعد حقوقی، یعنی مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، مورد نظر قرار گرفته است.بخش سوم کتاب با عنوان اخلاق و قانونگذاری در واقع به مبحث بسیار معروف رابطه اخلاق و حقوق پرداخته است. در بخش چهارم نیز مبانی توجیه مجازات قانونی و تفاوت میان مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی مطرح شده است.مؤلف کوشیده است تا با استفاده از آخرین و معتبرترین نظرات مطرح شده در فلسفه حقوق،پخته‌ترین و دقیق‌ترین نتایج علمی را در این زمینه برای خواننده فراهم آورد.
برچسب‌ها: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد سلطانی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
soltani537@gmail.com

پیوندهای روزانه
قوانین و مقررات پژوهشی
SID (مقالات علمی _ پژوهشی)
پایگاه تخصصی مجلات
کوئستا بزرگترین کتابخانه آنلاین جهان
سایت تحقیقات و پژوهشهای زنان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۰/۱۱/۰۸ - ۹۰/۱۱/۱۴
۹۰/۱۱/۰۱ - ۹۰/۱۱/۰۷
۹۰/۱۰/۱۵ - ۹۰/۱۰/۲۱
۹۰/۱۰/۰۸ - ۹۰/۱۰/۱۴
۹۰/۱۰/۰۱ - ۹۰/۱۰/۰۷
۹۰/۰۹/۲۲ - ۹۰/۰۹/۳۰
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۸/۰۸ - ۹۰/۰۸/۱۴
۹۰/۰۳/۲۲ - ۹۰/۰۳/۳۱
۹۰/۰۳/۱۵ - ۹۰/۰۳/۲۱
۹۰/۰۳/۰۱ - ۹۰/۰۳/۰۷
۹۰/۰۲/۲۲ - ۹۰/۰۲/۳۱
۹۰/۰۲/۱۵ - ۹۰/۰۲/۲۱
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۰۷
۹۰/۰۱/۲۲ - ۹۰/۰۱/۳۱
۹۰/۰۱/۱۵ - ۹۰/۰۱/۲۱
۹۰/۰۱/۰۸ - ۹۰/۰۱/۱۴
۹۰/۰۱/۰۱ - ۹۰/۰۱/۰۷
۸۹/۱۰/۲۲ - ۸۹/۱۰/۳۰
۸۹/۱۰/۱۵ - ۸۹/۱۰/۲۱
۸۹/۱۰/۰۸ - ۸۹/۱۰/۱۴
۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۰۷
۸۹/۰۹/۲۲ - ۸۹/۰۹/۳۰
۸۹/۰۹/۱۵ - ۸۹/۰۹/۲۱
۸۹/۰۹/۰۸ - ۸۹/۰۹/۱۴
۸۹/۰۹/۰۱ - ۸۹/۰۹/۰۷
۸۹/۰۸/۲۲ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۹/۰۸/۱۵ - ۸۹/۰۸/۲۱
۸۹/۰۸/۰۸ - ۸۹/۰۸/۱۴
۸۹/۰۸/۰۱ - ۸۹/۰۸/۰۷
۸۹/۰۷/۲۲ - ۸۹/۰۷/۳۰
۸۹/۰۷/۱۵ - ۸۹/۰۷/۲۱
۸۹/۰۷/۰۸ - ۸۹/۰۷/۱۴
۸۹/۰۷/۰۱ - ۸۹/۰۷/۰۷
۸۹/۰۵/۲۲ - ۸۹/۰۵/۳۱
۸۹/۰۵/۱۵ - ۸۹/۰۵/۲۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
كنترل استراتژيك
تعاریف و اصطلاحات پژوهشی
اخبار علمی - پژوهشی
نكات مدیریتی
Research Strategy
ریز نوشت ها
مديريت اجرايي EMBA
آیین نامه ها ، ویژه محققان
بخشنامه ها، ویژه کارکنان دولت
لینک های مفید علمی و کاربردی
چهره های ماندگار جهان
زبانکده مجازی
امام علی النقی علیه السلام
سخنان الهام بخش بزرگان سخن
مباحث کارشناسی
تقویم همایش ها و کنفرانس های علمی
دانستنی های علمی
مراکز پژوهشی و دانشگاهی
آینده پژوهی
اساتید بنام علوم انسانی
علم و دین و علم دینی
پیشنهادات
گوهرهايي از نهج البلاغه
English Articles
SHORT STORY
study skills
HOT NEWS
مدیریت
اتوماسیون پژوهشی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیریت اجرایی
شعر ناب
UB 313 (نیبیرو)
مقالات
بیشتر بدانیم
روش تحقیق
معرفي وبلاگ و سايت دوستان
سایت های تخصصی پژوهش
نکاتی در باب مجلات ISI
گالری تصاویر
پیوندها
وبلاگ آراء و نظرات دینی
کتابداران ایران
نشریات معتبر
مديران آينده
نابغه هاي ايران
مديران تواناي ايران
وبلاگ علمي ايران دانش
وبلاگ گروه كتابداران ايران
انجمن وبلاگ علمي سينوس
تحقیقات و اطلاعات علمی
مقالات علمي - پژوهشي
اختراعات و ابتكارات
تحقيق و پژوهش
مقالات علمي
مدیریت پروژه
ما توانستيم
ايران علمي
علميران
صحرا
روجا
علم
فهم من از قرآن
مهدیار
نفس
علوم آزمايشگاهي برتر
ماباهم
اخبار پيام نور
وبلاگ آموزشی، پژوهشی و مشاوره مدیریت
مديران اجرايي ساوه
راهنماي تلفن هاي كشور
مرجع تحقيق و پژوهش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM